Servis

 

V rámci nášho servisu ponúkame nasledujúce služby ?

Technická
dokumentácia
Bezplatné servisné
prehliadky
Náhradné diely
Školenie obsluhy

Samozrejmosťou je, že po realizácii projektu zabezpečujeme zaškolenie obsluhy navrhnutých zariadení a bezplatné servisné prehliadky po celú dobu záruky.

Počas celej doby záruky zabezpečujeme preventívne prehliadky podľa špecifikácie v technickej dokumentácii zariadenia, formou úhrady za poskytnuté služby.

Po uplynutí záručnej doby za úhradu poskytujeme naďalej preventívnu údržbu stroja, prípadné opravy s dodaním náhradných dielov.